#4 Charles Foster Kane

Logga 6

Det här inlägget innehåller spoilers för Citizen Kane.

Citizen Kane börjar med att mediemagnaten Charles Foster Kane utbrister ”Rosebud!” och sedan dör i sitt palatsliknande hem efter ett långt och händelserikt, men ofta olyckligt, liv. Efter dödsbeskedet får en journalist i uppdrag att ta reda på Rosebuds innebörd. I slutet får vi se precis vad det var Kane syftade på, men på ett så tvetydigt sätt att vi fortfarande idag diskuterar meningen med både repliken och hela filmen. Många har kallat filmen för historiens bästa, mycket tack vare det öppna slutet.

Huruvida man kan säga att en film är historiens bästa låter jag vara osagt. Det är en av de skickligast berättade och mest omfattande filmerna någonsin, helt klart, men jag tror inte att Rosebuddebatten på egen hand kan förklara lockelsen i Orson Welles verk. Filmen täcker så mycket på ett så koncist sätt att jag, när jag i förra veckan såg om filmen för tredje eller fjärde gången, insåg att det finns många fler frågor Welles ger sig på att diskutera som också förtjänar uppmärksamhet.

Vi börjar med media, precis som Kane själv. Genom hans karriär ställs vi inför flera frågor som för oss i publiken är minst lika viktiga som vem eller vad Rosebud är. Vilken plats har media i samhället? Vilka etiska riktlinjer kan vi förvänta oss att media följer? Kan media rapportera objektivt? Vad händer när politiken och medierna drivs av samma personer?

Politiken i sig blir förstås också ett ämne. I vems intresse agerar Kane när han kandiderar till guvernör? Vilka mått på lämplighet har ett samhälle på sina politiker? Hur fungerar affärsstrategier i politiken? Vilka hinder finns för de som vill göra gott genom att engagera sig i politiken? Kan någon som är rik representera någon som inte är det?

Även det personliga studeras. Hur reagerar en människa som är van att lyckas i sitt professionella liv på motgångar i det privata? Kan en så ambitiös person som Kane någonsin förstå någon med mer realistiska förväntningar? Kan rikedom vara en väg till lycka? Vad betyder minnen och längtan för en persons liv och beslut?

Det här är förstås bara ett axplock. Citizen Kane är en bra film, inte för att den ställer en fråga som alla kan diskutera i oändlighet, utan för att den ställer många frågor om många olika ämnen, som alla tycks lika viktiga och allmängiltiga. På två timmar ställs vi inför ett helt livs dilemman – det är den riktigt stora bedriften med Citizen Kane.

/Kjellén

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *